Duke parë temjanin në ëndërr

Pirja e duhanit është pasuri për të varfërit dhe dinjitet dhe nder për të tjerët. Temjani i shtëpisë nënkupton dashurinë dhe dashurinë për njerëzit e shëndoshë, martesën për të pamartuarit, shuarja e temjanit të ndezur në shtëpinë e sëmurë nënkupton vdekjen e tij, Temjani (temjanija) që shihet në shtëpi është një fëmijë i talentuar në poezi dhe letërsi. , Thyerja e tenxheres së temjanit ose mungesa e parë në të nënkupton gabime të padukshme në ata që janë në rrethin e tij. .

Të shohësh temjan në ëndërr nga një burrë fisnik për një jetë të bukur. Është dëshmi e emrit të njohur dhe e moralit të mirë. Djegia e temjanit nënkupton ushqim të mirë dhe një jetesë të bollshme.

Lexo: 81