Leximi i sures Mulk në ëndërr

Sipas shprehjes së Ibn-i Sirîn, të lexosh kapitullin e Mulk në ëndërr; Do të thotë se do të shpëtohesh nga mundimi i varrit. Allahu i Plotfuqishëm (C.C) e shpëton personin që lexon suren Mulk në ëndërr ose dëgjon recituesin nga mundimi i varrit. Fundi i këtij pronari të ëndrrave do të jetë i mirë. Ai nuk vuan kur jep jetë. Jo dhe gjen bollëk. Ka vlerë në popull. Mëkatet do të falen në ahiret. Sipas një transmetimi tjetër: Të shohësh se ai e lexon termin e Mulk-ut ose një pjesë të tij në ëndërr ose e lexon atë në vete, tregon të kesh shumë pasuri dhe furnizim, duke menduar për fuqinë dhe madhështinë e Allahut të Plotfuqishëm.

Sipas interpretimit të Kirmanishtes Leximi i sures Mulk do të thotë se fundi i biznesit tuaj do të jetë i mirë dhe ju do t'u bëni mirë njerëzve. Interpretimi i Xhafer-i Sadik (r.a.) duke dëgjuar suren Mulk është si vijon:

Madhështia në sytë e njerëzve, Përkujtimi i lavdisë dhe famës, falja dhe falja në botën tjetër, fuqia hyjnore.

Ibn- i Sîrîn gjithashtu Ai tha se kushdo që e lexon suren, Allahu i Madhëruar do ta shpëtojë atë nga mundimi i varrit dhe dhuna e Ditës së Gjykimit. Kirman tha gjithashtu se personi që lexon dhe dëgjon kohën e Mulk-ut do të ketë një fat të mirë, do të shpëtojë nga dhimbjet dhe mundimet derisa shpirti i tij është i kapur dhe do të arrijë mirësinë dhe bollëkun.

Lexo: 100