Ëndërrimi i zbrazëtisë

Zbrazëtia e parë në hapësirë ​​nuk i jepet e drejta për punë dhe mundësi, për të ndjerë mungesën e dikujt, për të mos u kënaqur me mendimin e përjetësisë në hapësirë ​​dhe gjëra të përkohshme, por për t'u prirur drejt veprave të mira të përhershme dhe krijim i lartë, zbrazëtia që ndjehet ose vërehet në një gjë ose në ndonjë gjendje nuk është në duart e njerëzve të veprave, ose Tregon mungesë besimi dhe besimi.

Zbrazëtia që shihet në ëndërr do të thotë. se personi do të lëkundet për shkak të ngjarjeve që vijnë njëra pas tjetrës. Kushdo që e sheh veten duke rënë në zbrazëti do të humbasë punën e tij ose të saj. Boshllëku i ndjerë ose i vërejtur në botë tregon se njerëzit nuk janë në duart e njerëzve kompetentë ose mungesa e besimit dhe besimit.

Lexo: 127