Duke parë Lule Susen në një ëndërr

Të shohësh një iris në ëndërr i referohet gjërave të këqija dhe të pakëndshme. Sepse aty është fjala “Su”, që do të thotë e keqe. Lulja e irisit do të thotë të bësh një rrugë të keqe. Disa interpretues kanë thënë se nëse një person sheh një iris në ëndërr ose ia jep dikujt, kjo tregon se ai person do të ndjekë një rrugë të keqe dhe do të shpikë një risi.

Lexo: 46