Duke parë Mannën në ëndërr

Ushqim i bukur dhe hallall do të thotë të reflektosh për mirësinë që ajo ka bërë. Të hash manën nënkupton furnizim të lehtë dhe të lehtë.

Helva është ushqim hallall. Të shohësh që i jepet mana në ëndërr tregon se ai do të arrijë një bekim dhe ekzistencë të madhe nga Allahu (CC). Të shohësh që hani mana në ëndërr tregon se ju ndihmoni të varfërit me të mirat hallall që fitoni dhe kështu fqinjët tuaj fitojnë mirënjohjen e tyre. Sipas një thashetheme tjetër: Mana në ëndërr është një shenjë e ushqimit hallall. Halva Kudret është një shenjë e ushqimit të mirë të dërguar nga Allahu (C.C.). Një person që sheh se ha mana në ëndërr do të marrë ushqim pa probleme dhe telashe. Ndonjëherë është një shenjë se personi që sheh manën do të sakrifikojë pasurinë ose do të shpëtohet nga rrahja në qafë.

Lexo: 33