Duke parë atletin (vrapues) në ëndërr

Vrapimi në distanca të shkurtra i referohet marrjes së masave të kërkuara nga dita dhe kushtet ose një pushim afatshkurtër, Vrapimi i gjatë i referohet qëllimeve të gjata që janë gjymtuese dhe të paarritshme. (Shih gjithashtu; Vrapimi.)

Lexo: 89