Duke parë një nëpunës në ëndërr

Të shohësh nëpunësin e një oficeri në ëndërr do të thotë që emri yt është përfshirë në një ngjarje të padëshirueshme dhe të keqe. Të shohësh një nëpunës quhet person mashtrues.

Një person që sheh në ëndërr se është nëpunës oficer i lidhur me çështjet e qytetarëve, interpretohet se do t'ua marrë pronën me mashtrim. Duke parë që është nëpunës në një institucion zyrtar në ëndërr, sheh përfitime nga të tjerët. interpretohet se personi do të mërzitet shumë duke hasur në një ngjarje të bezdisshme.

Hz. Danieli (a.s): Të veprojë si nëpunës oficeri në ëndërr; Thuhet se do të marrësh pronën e njerëzve duke mashtruar dhe do të bësh gjëra që nuk do të bëhen.

Duke parë që je nëpunës i një zyrtari të lartë; do të përfitoni shumë nga njerëzit.

Duke parë që jeni një nëpunës i ditur; Interpretohet se do të merrni të mira dhe do të përfitoni, por nëse jeni të zënë me një punë do të merrni lajme të bezdisshme.

Lexo: 90