Duke ëndërruar për një vajzë

Kjo nënkupton marrjen e pronave, tokave të dobishme, fitimet në tregti ose vështirësitë që do të hasni në një punë.

Personi që sheh një vajzë në ëndërr tregon se do të gjeni lumturinë pas shumë telasheve. Një vajzë e bukur interpretohet si një jetë familjare e lumtur dhe e rregullt.

Personi që sheh një vajzë në ëndërr tregon se do të gjeni lumturinë pas shumë telasheve. Një vajzë e bukur interpretohet si një jetë familjare e lumtur dhe e rregullt.

Të shohësh një vajzë në ëndërr do të thotë se do të gjesh lumturinë pas shumë telasheve.

Nëse vajza është e bukur, kjo është një pararojë e ditëve të mira dhe të gëzueshme.

>

Të shohësh një vajzë në ëndërr është e vështirë të interpretohet. . Sipas disa komentuesve, vajza quhet dera që nuk hapet. Të shohësh që në ëndërr takon një vajzë beqare dhe nëse je tregtar, vështirë se do të fitosh para. nëse janë nëpunës civilë ose punëtorë, do t'i marrin pagat dhe mëditjet me vonesë; një artist tregon se do të ketë vështirësi në shitjen e veprave të tij. Sipas disa interpretuesve, të shohësh një vajzë në ëndërr i referohet gjithashtu një toke, fermë dhe fushë pjellore në të cilën do të merren të korrat. Vajza shpesh interpretohet me bollëk. Të shihni një vajzë të porsalindur në ëndërr tregon se do të merrni lajmin më të mirë të mirë që prisni në jetën tuaj. Të shohësh një vajzë që zvarritet, se gjërat dalëngadalë do të kthehen në jetë; Të shohësh një vajzë që ecën tregon se puna e tyre është në rregull. Sipas një transmetimi tjetër: Të shohësh një vajzë në ëndërr është e vështirë për zyrtarët e rangut të lartë. Ndonjëherë të shohësh një vajzë beqare është një shenjë e një benege, një tokë e dobishme. Ndonjëherë, ëndrra e një vajze beqare është shenjë pikëllimi dhe pikëllimi dhe forcimi i mundësive. Nëse një person sheh se ka takuar një vajzë beqare, ai do të zotërojë një pronë ose do të fitojë në biznes.

Të shohësh një vajzë në ëndërr do të thotë që më në fund do të gjesh lumturinë pas shumë telasheve. Një vajzë e bukur është një shenjë e një jete familjare të lumtur dhe të rregullt.

Të shohësh një vajzë në ëndërr do të thotë që më në fund do të gjesh lumturinë pas shumë telasheve. Një vajzë e bukur është një shenjë e një jete familjare të lumtur dhe të rregullt.

Lexo: 97