Duke parë një kalorës në një ëndërr

Do të thotë që personi që është kalorës në ëndërr do të arrijë dëshirën e tij dhe do të bëhet i jashtëzakonshëm. Lajmi i mirë është lajm i mirë. Të shohësh një kalorës në ëndërr interpretohet si një udhëtim. Të shohësh një koks të hipur mbi një kalë do të jetë një udhëtim i gjatë; të shohësh një koks që bie nga kali do të thotë që një i afërm do të kthehet nga një udhëtim i gjatë; duke e parë veten duke garuar mbi një kalë si kokey, nëse është tregtar, do të bëjë shumë para; nëse është i sëmurë do të përmirësohet, nëse është pjesëtar i publikut, do të bëjë një punë të mirë dhe do të ketë bollëk; Nëse ai është i varfër, kjo tregon se mirëqenia e tij do të përmirësohet.

Lexo: 84