Duke parë miellin në ëndërr

Të shohësh miell në ëndërr i referohet pasurisë dhe jetesës, anëtarëve të familjes, vizitës së të afërmve, përzierjes së miellit dhe brumit të grurit dhe bukurisë së fesë dhe devotshmërisë. Mielli i orizit tregon për bekime të mira, dhe mielli i drithërave të tjera tregojnë për të hequr qafe sëmundjen. Të shohësh në ëndërr një shitës mielli do të thotë lehtësi për t'u gjetur pas vështirësive, ushqim të gatshëm dhe shpallje të së drejtës së cilës i nënshtrohet të tjerëve.

Sitimi i miellit nuk është i mirë për të ndarë të drejtën nga besëtytnitë, duke parë të drejtën që i nënshtrohet. Sitësja e miellit është një gjykatës i drejtë, të shohësh sitë ose sitës të tjerë të miellit është mirë me gjykimin e njerëzve. Është një shenjë e ligjit dhe rendit sipas të cilit ata qeverisen. Të shohësh sitë të grisura dhe të vrima tregon ligje të këqija, keqmenaxhimi që ngatërron të drejtën dhe të gabuarën.

Kuptimi dhe interpretimi i shikimit të miellit në ëndërr

Mielli i parë në ëndërr përmendet si mallra hallall. Mielli në ëndërr do të thotë të fitosh shumë para dhe të jesh i pasur. Të shohësh thasë plot me miell është të jesh i pasur pa asnjë përpjekje. Interpretohet se gjërat që dëshironi të shihni do t'i keni të mbuluara me miell. Pronari i ëndrrës merr atë që dëshiron.

Të shohësh miell në ëndërr tregon se do të kesh një jetë modeste, por shumë të lumtur. Bollëk, bollëk, para të mira, pasuri, të ardhura të tepërta.

Sipas Danyal (alejhis-selam); mielli është një shenjë e mallit hallall të marrë pa mundim. Mielli i elbit tregon drejtësinë në fe, dhe mielli i melit të shpendëve nënkupton një sasi të vogël mallrash që mund të merren me vështirësi nga një njeri i ndjeshëm. Kushdo që sheh në ëndërr se shet miell, e ndryshon fenë e tij në botë.

Të shohësh miell orizi është një mall që duhet fituar. Mielli i ndonjë prej drithërave interpretohet si shprehje e atij lloji. Të shohësh që po shoshitësh miellin në ëndërr do të thotë të bësh dallim midis së drejtës dhe të gabuarës.

Sipas Abu Said El Vaiz; Të shohësh miell gruri tregon shumë mallra të marra nga tregtia. Sipas një thashetheme tjetër: Të shohësh miell gruri në ëndërr do të thotë mistri hallall; të shohësh miell elbi, në drejtim në fe; Mielli i orizit është një shenjë mistrie që mund të merret me vështirësi. Mielli i grurit i parë në ëndërr është ushqim.

Të shohësh miell në ëndërr; Është shenjë e mallit hallall dhe fitimit. Mielli i orizit është një bekim. Ndonjëherë miell gruri; Është shenjë e diturisë së nderuar, e udhëtimit, e pasurisë, e tregtisë, e përgatitjes nga mallrat dhe armët, e kështjellës, e fesë dhe e udhëzimit dhe e largimit nga sëmundjet. Mielli përveç grurit tregon shërim nga sëmundjet dhe ngrënia e tij tregon varfëri.

Mielli i grurit është një pronë dhe familje kolektive. Bërja e brumit nga mielli i grurit është një udhëtim që do ta sjellë ëndërrimtarin te të afërmit e tij. Të shohësh miell në ëndërr do të thotë bollëk, pjellori, para të mira, pasuri, të ardhura të tepërta. Ai që sheh thasë plot me miell në ëndërr bëhet i pasur pa punuar. Ai merr atë që do, i mbuluar me miell. Një burrë me miell është një grua bujare për një grua.

Lexo: 34