Duke parë muajt Gregorian në ëndërr

Për interpretimin e ëndrrës së parë në një nga muajt gregorian, duhet të shikohet interpretimi i muajve hixhri që korrespondojnë me atë muaj në kalendar.

Lexo: 93