Duke parë tradhtinë në ëndërr

Mospërmbushja e premtimit që i bëri Allahut (c.c.) dhe njerëzve, të qenit jopersonal, të shohësh një tiran që i kthehet premtimit kur të kalojë rreziku, sepse i frikësohej të keqes së tij, tregon paqen, tradhtinë e një personi ndaj gruas së tij dhe pasuria tregon mospërfillje të ligjit familjar dhe mosdhënie të zekatit të pasurisë. .

Lexo: 31