Duke parë mallkime në ëndërr

Është një shenjë se do të turpëroheni për shkak të gabimeve në sjelljen dhe veprimet tuaja.

Është një shenjë se do të turpëroheni për shkak të gabimeve në veprimet tuaja.

Personi që mallkon dikë në ëndërr do të jetë në telashe. Nëse ai është i mallkuar, ai do t'i largojë problemet e tij me kohë.

Ibn i Sirin (RA) tha: Të shohësh ty të mallkosh për diçka është mashtrim dhe pikëllim.

Lexo: 70