Duke parë arkeologjinë në ëndërr

Bëhet fjalë për sukses dhe fat të mirë në biznes. * Të dalësh me një mik: Do të thotë dëshirë për të mësuar për problemin e fshehur të dikujt, por të mos jesh në gjendje të mësosh.

* Lufta me një mik: Se sekreti yt që i tregove dikujt do të jetë në buzët e të gjithëve.

* Të shohësh mirë një mik: Jetë të gjatë.

* Të shohësh keq një mik: Që të mos luftojmë duke u provokuar.

* Të shohësh një mik të sëmurë: Fitimi i parave dhe tejkalimi i vështirësive.

* Të shohësh miq të vdekur: jetëgjatësi dhe sukses.

* Funerali i mikut: Për rrezikun dhe ngjarjet e këqija.

Lexo: 32