Duke parë Hamzën (r.a.) në ëndërr

Të shohësh Hazreti Hamzën në ëndërr tregon marrjen e lajmit për vdekjen e një shoku si martir. Disa përkthyes kanë thënë se dëshira e ndërmjetësimit do të pranohet dhe kjo tregon lartësi materiale dhe shpirtërore.

Lexo: 99