Duke parë kryetarin e bashkisë në ëndërr

Të shohësh në ëndërr një kryetar bashkie të vjetër ose të ri është shenjë e dikujt që është ndihmues për njerëzit, një zyrtari që është i lodhur duke dëgjuar telashet dhe problemet. Të shihni se jeni kryetar bashkie në ëndërr tregon një ankesë që do t'ju dërgohet. Të shohësh një kryetar bashkie në ëndërr do të thotë udhëheqje, të jesh në gjendje dhe të arrish në një pozitë të lartë. Të shohësh kryetarin në ëndërr interpretohet me dinjitet, njohuri, retorikë, famë, gjykim dhe bukuri. Është një shenjë e përparimit të mirë dhe mirësisë. Të shohësh që po flet ose po darkon me kryetarin në ëndërr do të thotë të fitosh prestigj, famë dhe bekim;

Të jesh kryetar bashkie në ëndërr tregon martesën për një person beqar, përmirësimin e punëve të kësaj bote për të martuarit dhe vepra të tjera të mira. Të shohësh një kryetar bashkie në ëndërr interpretohet se fuqia dhe fuqia e tij do të rritet, ai do të arrijë poste të larta dhe do të fitojë respekt në mesin e njerëzve. shenjë për t'u gjetur. Të shohësh në ëndërr kryetarin e qytetit metropolitane tregon se ai do të emërohet në një pozicion të rëndësishëm në nivelin shtetëror. Një person që sheh se shtrëngon dorën me kryetarin në ëndërr, emërohet në një detyrë ose fiton një ushqim të mirë. Thuhet se personi që sheh në ëndërr se po darkon me një kryetar bashkie, merr vëmendje të madhe nga publiku, fiton prestigj dhe prestigj dhe arrin dëshirat e tij. dhe tregon lumturinë.

Lexo: 89