Duke parë një granatë në ëndërr

Të shihni se keni një granatë dore në ëndërr tregon se do të përfitoni nga shteti. Kushdo që sheh dikë duke hedhur një granatë thotë një fjalë të keqe për atë person. Duke parë se ka plagosur dikë me granatë, do ta shpifë atë person. Sipas Abu Said Al Vaiz, një granatë interpretohet me një mik besnik ose një shërbëtor të mirë.

Lexo: 78