Leximi i sures Naziat në ëndërr

Sipas Cafer-i Sadak; Ekziston mundësia që një person që lexon ose dëgjon kapitullin e Naziatit në ëndërr, të vdesë si mosbesimtar. Ky person duhet të pendohet dhe të kërkojë falje nga frika. Sipas asaj që ka thënë Imam Cafer Sadik (a.s), të lexosh kapitullin e Naziatit në ëndërr; Do të thotë që zemra juaj do të pastrohet nga mashtrimet. Sipas një transmetimi tjetër: Të shohësh se po lexon suren Naziat ose një pjesë të saj në ëndërr tregon fat në tregti, përfitim në art, largim nga dyshimi dhe tradhti në të kaluarën. Do të thotë që menjëherë do të jeni në frikë. Kirmani: Tregon se do të pendoheni për t'u mbrojtur nga mundimi. Të shohësh se po reciton kapitullin e Naziatit ose një pjesë të tij ose po lexohet për veten tënde në ëndërr tregon se fitimi në tregti, përfitimi në art, largimi i dyshimit dhe tradhtia në zemër dhe kënaqësia e zemrës. Xhafer-i Sadik dhe Ibn-i Sirin deklarojnë se ai person duhet të pendohet.

Lexo: 89