Leximi i sures Nasr në ëndërr

Leximi i sures Nasr në ëndërr; Do të thotë të jesh fitimtar mbi armiqtë. Ndonjëherë, ëndrra e sures Nasr tregon drejtësi (përmirësim), besim të pastër, pendim dhe falje në fe. Të shohësh që po lexon suren Nasr në ëndrrën tënde tregon se do të jesh me të Dërguarin e Allahut dhe dëshmorët në Ditën e Gjykimit. Të shohësh që lexon një ajet nga kaptina e Nasrit ose që i lexohet vetes në ëndërr tregon se do të jesh fitimtar mbi armiqtë e tu dhe do të jesh me të Dërguarin e Allahut (a.s.) në Ditën e Gjykimit. do të thotë. Nablusi tha se sulltanët duke parë suren Nasr në ëndërr nënkupton fitore dhe pushtime. Të shohësh se dikush po lexon suren Nasr në ëndërr tregon se puna e tij e dëshiruar do të realizohet dhe ai do të jetë fitimtar mbi armiqtë. Ibn Sirin tha se Allahu Teala e mbron atë nga syri i keq, nga e keqja dhe dëmi i njerëzve të këqij dhe xhinëve. Gjithashtu është thënë se kushdo që e lexon këtë sure në ëndërr, Zoti i tij do ta shpëtojë atë nga e keqja e njerëzve dhe shejtanit.

Lexo: 33