Duke parë besnikërinë në ëndërr

Të besosh Profetin (a.s.), një nga pasardhësit e tij, Kalifët Rashid, dijetarët dhe shenjtorët që janë profetët, të ndjekin të vërtetën, të zgjedhin rrugën e duhur, të mbrojnë fenë, të ndjekësh një person që është i dhënë pas gradës dhe rendit, të çoroditur dhe mëkatar, të ulët Të ndihmosh një lider të krijuar ose një komunitet të atij niveli, të betohesh për besnikëri ndaj drejtuesve të partisë, të preferosh botën ndaj ahiretit, të jesh i ndërgjegjshëm për të qenë një ummet nëse kjo parti dhe stafi i saj janë kompetentë dhe të sinqertë, Të betohen për besnikëri ndaj presidentit të një vendi armik, të besojnë në vendin dhe kombin, të besojnë në kombin, së bashku me dijetarët. Të shohësh se ai u betua për besnikëri ndaj një plaku tregon forcimin e fesë dhe zgjedhjen e rrugës së drejtë të kombit. Të shohësh se ai u betua nën një pemë tregon kënaqësinë e Allahut dhe marrjen e pasurisë dhe plaçkës me pëlqimin hyjnor.

Profetit (S.A.V.) në ëndërr. Kushdo që sheh se ka bërë besnikëri ndaj familjes së tij dhe njerëzve të drejtë që e pasojnë atë, i bindet të Vërtetës, ruan fenë Islame dhe shkon në rrugën e drejtë. Kushdo që sheh se po i bindet një njeriu mëkatar, ndihmon një komb mëkatar. Një person që sheh se i jep besnik prijësit ose imamit të një komuniteti që shërben në rrugën e Allahut, hyn në atë shërbim dhe arrin shërbime të mira. Ai tregon drejtësinë, forcën në fe dhe përkushtimin ndaj Sunetit.

Lexo: 88