Duke parë një karnet në një ëndërr

Pluset dhe minuset që njerëzit mbledhin me gjendjet dhe veprimet e tyre; I referohet bilancit të fitimit dhe humbjes, librit të veprave në të cilin janë shkruar veprat e mira dhe mëkatet.

Të ëndërrosh që je fëmijë dhe të marrësh një kartë raporti nga shkolla, se jeta jote do të jetë e tillë. qetësi, se fëmija juaj ka marrë një fletë raport dhe ju ka sjellë, se ditët tuaja të trazuara janë prapa, do të gjeni lehtësim; Për të parë që karta e raportit është plot me nota të ulëta, tregon se fëmija juaj do të pësojë një aksident të lehtë dhe do të mbijetojë pa dëm, dhe për këtë arsye ju fillimisht do të trishtoheni dhe më pas do të lehtësoheni.

Lexo: 78