Duke parë Awake në ëndërr

Gjendja e të qenit zgjuar e parë në gjumë shkakton ndarje nga miqtë dhe të dashurit. Të shohësh veten në një gjendje vigjilence, e cila është e kundërta e shkujdesjes, tregon se fjalët dhe veprat e tij janë të sakta, se njeriu ka qëllime dhe vepra të mira dhe se njeriu qëndron larg të keqes dhe të keqes. (Shih gjithashtu; Zgjimi, Zgjimi, Paralajmërimi.) Të shohësh që je zgjuar ose sapo zgjohesh në ëndërr është një shenjë se do të kesh përvoja të çuditshme dhe mërzitje. Është shenjë se ai vazhdon, largohet nga gjërat që i sheh të shëmtuara dhe jeta e tij është e gjatë. Nëse shihni se zgjoni një burrë të fjetur në ëndërr, kjo tregon se ai person do ta udhëheqë atë burrë në rrugën e drejtë dhe të drejtë.

Lexo: 80