Duke parë një tempull në një ëndërr

Do të thotë mirësi që një person që i përket një feje të shohë tempullin e fesë së tij. (Shih gjithashtu; Xhamia, Kisha, Sinagoga.)

Lexo: 91