Xheloz në ëndërr

Të jesh xheloz në ëndërr është një shenjë e të qenit ambicioz, të qenit shumë i pangopur për botën, varfërisë, krenarisë dhe arrogancës, të qenit zili është një shenjë ushqimi dhe madhështie për personin e zili.

Të kesh zili. të jesh xheloz interpretohet me lakmi. Nëse shihni se jeni shumë xheloz në ëndërr tregon se dëshironi të jeni të vërtetë për çdo gjë të bukur në botë. Një person që sheh se është xheloz për diçka do të thotë të kesh zili për punët e botës.

Të shohësh një person xheloz në ëndërr tregon një person që është ambicioz dhe tepër i pangopur për botën.

Ëndrra e xhelozisë është një e keqe për personin ziliqar. dhe ligësia, tregon shpëtim dhe mirëqenie për atë që ka zili.

Të shohësh se ka një person xheloz në ëndërr është shenjë varfërie.

Për bëhu xheloz në ëndërr, ndaj urrejtjes dhe armiqësisë, arrogancës dhe krenarisë, ndaj magjisë dhe së keqes.

Të shohësh se je xheloz për dikë në ëndërr do të thotë të jesh ambicioz dhe tepër i dhënë pas botës. Është shenjë e takimit të bollshëm.

Të jesh xheloz për diçka në ëndërr tregon se e ke zili botën dhe kujdesesh për të më shumë seç duhet. Konsiderohet gjithashtu një shenjë e varfërisë dhe mungesës së mjeteve të jetesës.

Nganjëherë interpretohen mëri, krenari ose arrogancë. Ndonjëherë tregon edhe shikimin e së keqes. Ndonjëherë pendimi, trishtimi apo rënia në dashuri sundohet. Ndonjëherë, përkufizohet si tradhti.

Xhelozia në ëndërr është ligësi për personin që e bën atë.

Të jesh xheloz në ëndërr tregon se personi që sheh se është xheloz. në një ëndërr është ambicioz. Kushdo që sheh se është xheloz për diçka, ai është lakmitar për punët e kësaj bote.

Ankthi, zilia, ligësia e vepruesit janë shpëtimi i vepruesit. Xhelozia në ëndërr tregon varfërinë e vepruesit. Ndonjëherë xhelozia nënkupton urrejtje, arrogancë, magji dhe të keqe. Xhelozia nënkupton bollëkun e ushqimit për personin e zili.

Lexo: 87