Ëndërroni të hidhni një unazë martese

Të hedhësh një unazë martese në ëndërr interpretohet si martesë për beqarin. Nëse një i martuar sheh se i ka rënë unaza e martesës në ëndërr, kjo tregon se ai do të jetë në gjendje të përballet me çështje të vështira me ndihmën e miqve të tij. Nëse një beqar sheh një unazë martese në ëndërr, kjo tregon se ai do të martohet dhe se një i martuar do të ketë një fëmijë. Të shohësh një unazë martese në ëndërr tregon se do të martohesh për një person beqar. Nëse një person i martuar sheh një unazë martese, kjo tregon se ai do të ketë një fëmijë.

Lexo: 81