Duke parë rënie në një ëndërr

Zvogëlimi i pasurisë nënkupton huamarrje, dëmtim dhe shfaqje për pronarin e të ardhurave të dyshimta dhe të paligjshme. do të thotë se ai fiton.

Lexo: 82