Të shohësh të shkatërruar në ëndërr

Shkatërrimi i një qyteti do të shkaktojë vdekjen e sundimtarit të tij ose torturimin e njerëzve, Shkatërrimi i një vendi do të shkaktojë rrëmujë dhe mjerim të banorëve të tij, shkatërrimin e qytetit për shkak të një tërmeti ose ndonjë arsye tjetër do të ndodhë fatkeqësia ose vdekja e dikujt, Vdekja e mureve të shtëpisë nga ujërat e shtëpisë, vdekja e gruas së shtëpisë, shembja e tavanit nënkupton fatkeqësi, shqetësim dhe dhunë, mbarëvajtjen e një të rrënuar. Vendi nënkupton një ndryshim nga një gjendje e keqe në një gjendje të mirë. Të gjitha llojet e dëmeve të vërejtura në shtëpi, në vendin e punës dhe në mjedisin e jetesës tregojnë trishtim, pikëllim dhe zhvillime të papritura negative.

Lexo: 77