Duke parë një këmbë duke kërcyer dhe duke ecur në ëndërr

Të ecësh me një këmbë në ëndërr tregon se ai person është një hajdut, ose fsheh sekrete, ose ecën kundër dikujt që është një person i turpshëm dhe i pandershëm dhe fshihet

Lexo: 97