Ngrënia e mëngjesit në ëndërr

Ngrënia e mëngjesit në ëndërr tregon se së shpejti do të merrni lajme të mira. Të hani mëngjes në ëndërr interpretohet si të shkoni në një udhëtim të gjatë. Të ngrënit e mëngjesit në tavolinë tregon bekim, furnizim, pranim të ftesave, jetë në begati, mposhtje të armikut dhe gradë të lartë. Përsëri, ngrënia e mëngjesit në ëndërr nënkupton hapësirë, rehati, furnizim dhe bekime.

Ngrënia e mëngjesit është një plaçkë në vlerë dhe gradë. Artikujt e mëngjesit në tavolinë ndërsa ha mëngjes në ëndërr janë ushqim për ëndërrimtarin dhe fëmijët e tij. Të hash shumë gjatë mëngjesit tregon se ëndërrimtari do të ketë një jetë të gjatë në sasinë që ha. Për një person që ha mëngjes, e ka atë ose ha mëngjes në ëndërr, do të thotë një jetesë dhe të hahet për ushqim. Sepse tavolina lidhet me një njeri dashamirës dhe bujar. Turma që ha mëngjes në ëndërr është shenjë e të pasurit shumë fëmijë.

Lexo: 43