zgjohem duke ëndërruar duke parë

duke parë veten të zgjuar për sinqeritetin në punë dhe drejtim, në tregti e fitim, për t'u kthyer nga udhëtimi dhe për t'u penduar; Të shohësh që zgjon një person të fjetur, tregon se ai do ta çojë atë person në rrugën e duhur dhe të drejtë. (Shih gjithashtu; Zgjohuni Zgjohuni.)

Lexo: 46