Larja e dhëmbëve në ëndërr

Larja e dhëmbëve në ëndërr; Ajo tregon lartësinë shpirtërore të njeriut. Furça e dhëmbëve është shenjë e abdesit dhe e namazit. Të shohësh që i pastron dhëmbët me Misvak ose furçë në ëndërr interpretohet si falje e mëkateve dhe gabimeve. Nëse në ëndërr shihni se po lani dhëmbët, kjo interpretohet si jetë e shëndetshme dhe një jetë e shëndetshme. Do të thotë se do t'u bësh mirë të gjithë të afërmve.

Pastrimi mes dhëmbëve interpretohet edhe si pastrim dhe eliminim i diçkaje që është e neveritshme. Larja e dhëmbëve në ëndërr do të thotë pastrim dhe zhdukje e një gjëje të padëshiruar.

Të shohësh se po lani dhëmbët në ëndërr

Të shihni se po lani dhëmbët në ëndërr do të thotë dashamirësi ndaj të afërmve tuaj dhe duke toleruar barrët dhe vështirësitë e tyre. Të shohësh që dhëmbët të rrjedhin gjak gjatë përdorimit të furçës së dhëmbëve në ëndërr është një shenjë e të qenit teze nga mëkatet.

Ndonjëherë, kjo ëndërr tregon grumbullimin e mëkateve, persekutimin e anëtarëve të familjes dhe marrjen e pasurisë së tyre.

Nablusi Ai tha: Të shohësh se po lani dhëmbët në ëndërr interpretohet si shmangie e fjalëve. Pas blasfemisë për t'u pastruar nga mëkati, ai bëhet i pavëmendshëm ndaj Islamit dhe borxhit.

Lexo: 119