Duke punuar në një fabrikë në një ëndërr

Të punosh në një fabrikë në ëndërr interpretohet si shoqëri. Duke parë që punon në fabrikë, me mundin e tij zë një vend të mirë në shoqëri. Duke parë që është larg fabrikës, largohet nga ambienti. Funksionimi i mirë i fabrikës tregon se marrëdhëniet shoqërore do të vazhdojnë me sukses.

Të shohësh që punoni në një fabrikë në ëndërr tregon se ëndërrimtari do të përpiqet të bëjë një punë të shkëlqyer. Të shohësh që punoni në një fabrikë në ëndërr tregon shëndet dhe lumturi.

Lexo: 88