Duke parë veshjen kombëtare në ëndërr

Të shohësh veten të veshur me rroba kombëtare në ëndërr do të thotë se një punë vërtet e vështirë do të bëhet me vështirësi; të shohësh të tjerët në të njëjtën mënyrë, se njeriu do të ngrihet me ndihmën e një njeriu të madh me zemër të mirë; për një grua të pamartuar, ajo do të martohet me një burrë në një pozitë më të lartë se ajo; Nëse është i martuar, kjo tregon se do të fillojë një punë që e ëndërron dhe e parashikon në mendimet e tij.

Lexo: 46