Ëndërrimi i derdhjes

Spërkatja e ujit ose e ushqimit mbi të tregon për të përmbajtur nga dhënia e lëmoshës dhe përtaci në falënderimin për bekimet. (Shih: Uji për derdhësin e ujit.)

Të derdhësh ushqim dhe pije në ëndërr, përkundrazi, është bollëk dhe pjellori. Mund të ndryshojë gjithashtu në varësi të asaj që derdhet.

Lexo: 115