Duke parë përkuljen në ëndërr

Nëse ndryshimi i formës së diçkaje duke përkulur bëhet me qëllim keqdashës, ndaj atyre që detyrojnë natyrën e tyre; Nëse bëhet me qëllime të mira, tregon marrëzi ose vepër të mirë, Përkulja e sendeve të forta dhe të forta me fuqinë e kyçit të dorës tregon sukses në detyra të vështira dhe të vështira.

Lexo: 42