Ëndërron abortin

Aborti i një gruaje shtatzënë në ëndërr është një shenjë sëmundjeje. Kjo ëndërr është gjithashtu një paralajmërues se gruaja që sheh ëndrrën do të marrë një vendim të gabuar.

Aborti nga një grua shtatzënë tregon sëmundje.

Një grua që e sheh atë. duke bërë një abort në ëndërr do të fyejë nderin e burrit të saj, i cili i është besuar asaj. Është një shenjë se ai është mik me njerëzit dhe largohet nga Sunneti l Saniyye.

Lexo: 80