Duke parë një xhufkë në ëndërr

Të shohësh një xhufkë në ëndërr i referohet një pasurie që fitohet me dyshim. Sipas një transmetimi tjetër: Thekë e parë në ëndërr është shenjë e mishit, dinjitetit, lartësisë dhe llojeve të ndryshme të mallit, ndonjëherë seri dhe dyshimi. Birit dhe familjes së njeriut, studentit dhe atyre që e duan, nderimit dhe lavdisë, të mirave të ndryshme dhe gjërave të kësaj bote; Thekë nganjëherë tregon të keqen dhe dyshimin, Duke parë një person që prodhon ose shet xhufkë tregon një person të lig dhe të dyshimtë, njeriu xhufkë ndonjëherë tregon një mësues dhe brez. Ndonjëherë të shohësh mbajtësin e xhufkës tregon mësuesin dhe brezin e brezit.

Lexo: 85