Duke parë një shërbëtore në ëndërr

Kalit të shërbëtores, Shërbëtorit të devotshëm dhe me fytyrë të pastër për ndihmësin dashamirës, ​​Lajmi i gëzuar që shërbëtorja i vjen personit me buzëqeshje, shëmtia dhe trishtimi që vërehet tek ajo, trishtimi që do goditi atë, Lajmin që do ta dëgjojë kushdo që nuk i intereson veshja e saj dhe që nuk do të jetë sekret, Shërbëtore e vetmuar pikëllimit dhe pikëllimit; Nëse shërbëtorja sillet në mënyrë të papërshtatshme në mes të rrugës, kjo tregon një grindje që do të lindë në publik.

Lexo: 37