Leximi i sures Meariç në ëndërr

Sipas interpretimit të Ibn-i Sirîn, leximi i sures Mearic në ëndërr; Do të thotë që do të shihni shumë të mira. Një person që lexon plotësisht ose pjesërisht suren Meariç në ëndërr, ose dëgjon recituesin, bën mirë për hir të Allahut (C.C). Ai jep lëmoshë për të varfërit dhe nevojtarët dhe jep çdo lloj ndihme, është i sigurt në frikën e vdekjes. Jeta e tij kalon në paqe dhe ai agjëron shumë.

Sipas një transmetimi tjetër: Të lexosh suren e sures El-Maarik në ëndërr ose të shohësh një ajet prej saj ose të lexosh për vete do të thotë të kesh takva në fundi i jetës suaj, agjëroni shumë, bëni gjithçka. tregon sukses në biznes. Ibn Sirin tha se një person që lexon suren Meariç në ëndërr do të bëjë vepra të mira dhe do të ketë zili për hir të Allahut. Sipas Jafar-i Sadik, ëndërrimtari është i sigurt (i sigurt) dhe i mbrojtur (i mbrojtur) nga frika dhe shkatërrimi (shkatërrimi).

Lexo: 83