Duke parë një Cheetah në një ëndërr

Të shohësh një gatopard në ëndërr quhet shtypës, spiun ose armik. Sipas disa interpretuesve, të shohësh cheetah në ëndërr interpretohet si një jetë e gjatë, telashe ose pasuri ose para që do të fitohen përmes trashëgimisë. Të shohësh një gatopard në shtëpi tregon se ëndërrimtari do të ketë një jetë të mirë, të shkëlqyer dhe të gjatë. Ndonjëherë konsiderohet si një shenjë se ëndërrimtari do të pajtohet me armikun e tij. Të shohësh që po ikësh nga një gatopard dhe se gatopri nuk po e ndjek atë, tregon se ëndërrimtari do të arrijë një pozicion dhe pozitë të lartë. Të ndjekësh gatoprin në ëndërr do të thotë që ëndërrimtari do të marrë mallra nga eprori ose armiku i tij. Të shohësh një gatopard femër nënkupton një grua të keqe, mizore që fiton mbi fëmijën e saj.

Të vrasësh një gatopard në ëndërr; Disa përkthyes kanë thënë se kushdo që e sheh atë të vrasë një gatopard do të ishte mizor. Në përgjithësi, sipas mënyrës se si gatopri shihet në ëndërr, i atribuohet pronës që do të trashëgohet, jetëgjatësisë, armikut ose sundimtarit mizor.

Lexo: 38