Duke parë Miskalin në ëndërr

Peshimi me myshkun në ëndërr. Urdhri me të mirë nënkupton ndalimin e së keqes, predikimin dhe ndalimin e së keqes. Peshimi me miscal nënkupton udhëzim, drejtësi, shkrim të asaj që flas dhe ndonjëherë mëkat.

Lexo: 111