Duke parë Livata në një ëndërr

Për dëmin që do të ndodhë në botë, për veprat dhe veprimet e paligjshme; Të bësh seks me një të ri, të bësh një vepër të mirë për atë të ri ose të mundësh armikun e tij, ta shohësh duke e kryer këtë veprim me një fëmijë të vogël, për të bërë diçka që nuk i shkon, Kjo folje tregon partneritet biznesi ose bashkim. mbi diçka të shëmtuar.

Lexo: 61