Duke parë linjat në një ëndërr

Të shohësh një rresht në ëndërr i referohet guximit dhe forcës, të realizosh gjëra të vështira, të bësh paqe, të heqësh pakënaqësinë dhe pakënaqësinë.

Të shohësh një rresht në ëndërr tregon se do të përfundoni. një punë e mirë në një mënyrë të mirë.

Nëse një person sheh një vijë në ëndërr, interpretohet se ai do ta përfundojë me sukses punën që ka ndërmarrë.

Fuqia e madhe është forcë. dhe suksesi. Por prerja e mishit me vijë është një problem shëndetësor.

Të shohësh një satir në ëndërr interpretohet si një person që ndan dhe organizon çështje të vështira. Sipas Ebu Said El Vaiz; Të shohësh një rresht në ëndërr tregon forcë.

Sipas një transmetimi tjetër: Satiri në ëndërr përfaqëson një burrë të fortë dhe trim, i cili dallon ata që kanë punë të lehta dhe të vështira dhe zgjidh armiqësinë dhe mosmarrëveshjet e tyre.< /p>

Nëse një person lufton me këtë njeri në ëndërr, kjo tregon se ai do ta shkatërrojë atë person dhe do t'i sjellë të keqen.

Lexo: 100