Duke parë këshilla në ëndërr

Dëgjimi i këshillave të mira të dikujt të shpie në frikën ndaj Allahut, shmangia e këshillave të çon në mjerim; Dëgjimi i këshillave të armikut tregon ndjekjen e dëshirave të djallit dhe shpirtit të tij, tradhtinë dhe mashtrimin. Nëse një person merr këshilla, duhet të jetë shumë i kujdesshëm për jetën private, mund të bëjë gabime. Nëse jep këshilla, i thyhet zemra.

Të shohësh dikë që i jep këshilla dikujt në ëndërr; të shohësh veten duke këshilluar veten se do të shpenzosh përpjekje kot në një punë; Tregon se do të përfshiheni në gjëra për të cilat do të pendoheni.

Këshillat që i jepen dikujt në ëndërr tregojnë tradhti, faj dhe mashtrim. Sipas një transmetimi tjetër: Këshilla që i jep një personi nga armiku i tij në ëndërr: "Dhe ai iu betua atyre: Unë jam prej atyre që dëshirojnë mirëqenien tuaj." (periudha e purgatorit a.21.) Me shenjë e ajetit, është shenjë tradhtie dhe mashtrimi.

Lexo: 102