Duke ëndërruar për tavëll

Duke luajtur tavëll me një shok në ëndërr; nënkupton lartësi dhe dinjitet shpirtëror.

Të luash tavëll në ëndërr; Interpretohet se do të arrini paqen shpirtërore.

Të luani tavëll në ëndërr është një emër, lartësi, dinjitet dhe gradë. Ndonjëherë, loja e tavëllit është shenjë e grindjes me njerëzit mëkatarë. Nëse një person luan në ëndërr tavëll, është shenjë se do të fillojë një rebelim që nuk e di nëse do të turpërohet apo jo. Disa interpretues thanë se çdo lojë në ëndërr është një shenjë mashtrimi, dhe një lojë tavëll është një shenjë e fitimit në mëkat. Nëse njeriu sheh se po luan tavëll, është shenjë se do të armiqësohet me të tjerët për ushqimin dhe jetesën e tij. Sipas një thashetheme tjetër: Të shohësh tavëll është si të shohësh damë.

Të shohësh duke luajtur tavëll në ëndërr; Nëse fitohet, tregon rezultate të mira në biznes dhe dashuri; nëse humbet, tregon zhgënjim. Ndonjëherë të luash tavëll nënkupton grindje me njerëz të ligj dhe mëkatarë, duke u bërë objekt talljeje dhe talljeje. Është një shenjë se një person po humb kohën me një punë pa vlerë.

Lexo: 44