Duke ëndërruar për Gurin e Djallit

Të vrasësh me gurë një djall në ëndërr është shenjë e veprave të mira.

Të shohësh që e gjuan djallin përsëri me gurë në ëndrrën tënde, tregon fitoren mbi armiqtë dhe rivalët, duke paguar borxhet, duke hequr qafe problemet dhe duke bërë vepra të mira. Ajo tregon besnikërinë në fe, forcën e besimit dhe një shërbëtor të sinqertë.

Çfarë po e gjuan me gurë Satanin në ëndërr

Të përndjesh një djall në ëndërr tregon ndihmën, fuqinë dhe famën, kryesinë, nderin, madhështinë dhe famën, dhe ai person do t'i mundë armiqtë e tij.

Të shohësh që në ëndërr e gjuan djallin me gurë tregon fitore mbi armikun, lavdi dhe famë. Është shenjë e kryerjes së veprave të mira.

Të gjuash shejtanin me gurë të vegjël në ëndërr interpretohet si heqja e borxhit, përmbushja e borxhit të lutjes dhe agjërimit. Është gjithashtu një shenjë për t'u pastruar dhe për të bërë të mirat e nevojshme për prindërit ose miqtë.

Lexo: 76