Dëgjimi i një tingulli papagalli në ëndërr

Dëgjimi i një papagalli në ëndërr; Përkufizohet si një grua, lëvizja, fjalimi dhe vetja e së cilës janë të bukura. Nëse dikush dëgjon në ëndërr zërin e një papagalli, kjo do të thotë një shërbëtor i devotshëm dhe i dëlirë. Thuhet se nëse një person dëgjon zhurmën e një papagalli në ëndërr, kjo është dëshmi se ai do të thirret në një ngjarje të rëndësishme. Dëgjimi i zërit të një papagalli është një shenjë e një ngjarjeje.

Dëgjimi i zërit të një papagalli në ëndërr tregon gjithashtu një lajm të rremë që nuk ka bazë. Gjithashtu, të dëgjoni zërin e një papagalli në ëndërr do të thotë që lajmet e pritura do t'ju arrijnë së shpejti. Përveç kësaj, zhurma e zogjve në ëndërr është një shenjë e të qarit me zë të lartë. Të shohësh një papagall duke kënduar me një zë të bukur tregon artistë zëri, qofshin meshkuj apo femra.

Nëse zëri i papagallit në ëndërr është në një ton që ju pëlqen, ai tregon kënaqësi, përmbushje dëshirash dhe interesi për artin.

p>

Lexo: 80