Prerja e djathit në një ëndërr

Prerja e djathit në ëndërr do të thotë ushqim dhe bollëk, rritje e pasurisë dhe jetëgjatësisë, fëmijë për gratë shtatzëna, çlirim nga shtatzënia, mallra të gatshme dhe lehtësisht të përftuara, çmim i lirë dhe bollëk i vitit; Prerja e djathit nga një person beqar tregon martesë.

Të presë djathin e një personi të sëmurë në ëndërr; tregon se personi do të rifitojë shëndetin e tij në një kohë të shkurtër dhe nëse nuk është i sëmurë, do të kalojnë disa para.

Sipas një interpretimi tjetër, prerja e djathit në ëndërr; interpretohen mallrat dhe ushqimet hallall.

Prerja e djathit për mëngjes në ëndërr interpretohet si fitim parash.

Sipas interpretimit të Ebu Said al-Vaiz: Prerja e djathit në ëndërr i referohet shëndetit dhe pasurisë. Prerja e djathit të freskët në ëndërr interpretohet si mallra e gatshme, lirë dhe bollëk.

Lexo: 84