Marrja e një njoftimi në ëndërr

Në përgjithësi, marrja e një njoftimi zyrtar në ëndërr nënkupton një lajm të ardhshëm. Të kthehesh në shtëpi në ëndërr ndonjëherë do të thotë trishtim, pikëllim dhe mall. Ndonjëherë interpretohet si gëzim, lumturi dhe lajm i mirë për pronarin e ëndrrave. Të shohësh një njoftim në ëndërr tregon se dikush do të shpëtojë nga problemet e tij. Për më tepër, marrja e një njoftimi zyrtar në ëndërr quhet pasuri, martesë, mirësi ose e keqe. Tregon që ëndërrimtari do ta gjejë veten në pasuri dhe lumturi të madhe. Është gjithashtu shenjë se ai që sheh ëndrrën do të dëgjojë fjalë të mira dhe lajme të mira. Tregon se do të arrihet një lehtësim i madh për ata që shohin se marrin një njoftim në ëndërr. Gjithashtu thuhet se do të arrijë paqen dhe do të rrisë aktivitetet e saj tregtare. Për ëndërrimtarin, kjo do të thotë se ai do të fitojë prestigj mes njerëzve.

Ardhja në shtëpi në ëndërr tregon se ëndërrimtari do të përfundojë një punë që ka filluar. Në të njëjtën kohë, interpretohet se ai do të marrë dëshirën e tij. Si rezultat, të shohësh një njoftim në ëndërr interpretohet kryesisht si mirësi. Për këtë arsye, marrja e një njoftimi në ëndërr tregon se ëndërrimtari do të marrë mallra. Marrja e një njoftimi për ekzekutimin ose gjykatën në ëndërr tregon që ju e kuptoni gabimin tuaj dhe kërkoni falje ose largoheni nga një punë e papërshtatshme. Në të njëjtën kohë, personi që sheh një njoftim gjyqësor në ëndërr fillon një punë që ka një fillim të mundimshëm, por që përfundon mirë.

Lexo: 46