Duke parë një testament në një ëndërr

Të lidhësh me trashëgim pasurinë dikujt do të thotë që një marrëdhënie me atë person është mirësi, ndihmë, kontratë pune, pajtim, pajtim, bashkim, pajtim, etj., të ndodhë ose të takohemi diku; T'i caktosh kujdestarin, t'i caktosh dikujt detyrë e prokurë; Duke parë që është emëruar kujdestar (e caktuar) dhe se dikush e ka bërë veten kujdestar do të thotë se do t'i caktohet një punë, se informacioni i dhënë është i saktë, se ai ka njohuri dhe dinjitet, se ka kaluar të parët e tij dhe se e Allahut, c.c.

Përgatitja e një testamenti në ëndërr tregon se personi që e sheh ëndrrën do të jetojë gjatë. Të dëgjosh vullnetin e dikujt do të thotë të marrësh një detyrim. Të shohësh që lexon një testament do të thotë të marrësh një lajm të mirë.

Përgatitja e një testamenti në ëndërr tregon se personi që e sheh ëndrrën do të jetojë gjatë. Të dëgjosh vullnetin e dikujt do të thotë të marrësh një detyrim. Të shohësh se lexon një testament do të thotë të marrësh një lajm të mirë.

Nëse një person bën një testament në ëndërr, jeta e tij do të jetë e gjatë. Nëse ai e dëgjon vullnetin, ai merr një përgjegjësi.

Personi që sheh vullnetin e tij në ëndërr do të ketë një jetë shumë të gjatë. Ai që dëgjon vullnetin e tjetrit do të jetë nën një përgjegjësi. Kushdo që sheh se lexon një testament, do të marrë lajme për një fat.

Personi që sheh testamentin e tij në ëndërr do të jetojë gjatë. Ai që dëgjon vullnetin e tjetrit do të jetë nën një përgjegjësi. Kushdo që sheh se lexon një testament do të marrë lajme për një fat. Është shenjë e takimit ose takimit të tyre në një qytet.

Të shohësh që në ëndërr shkruan testamentin ose i bën testament një të afërmi, tregon se do të jetosh edhe për shumë vite me shëndet dhe lumturi. Nëse njeriu i caktuar për ta sjellë e sheh veten duke i dhënë kujdestari, kjo ëndërr interpretohet në gjashtë mënyra. Tregon se 1. Ajo që transmetohet është e vërtetë, 2. I referohet një çështje, 3. Mendimi i tij është i lartë, 4. Ai është shumë i ditur, 5. Ai është mbi moshën dyzet vjeç, 6. Ai është nën mbrojtja e Allahut (C.C.). /p>

Lexo: 38